Vinarija Matošin

Rekonstrukcija i nadogradnja vinarije oblikovana tamnim tektoničnim
volumenima i high-tech materijalima. Novi objekt se stapa s kosinom
vinograda i kamenim gromadama u okruženju.

Detalji projekta

lokacija: Široke, Primošten
realizacija: 2020.
vrijednost investicije: 1.0 milijuna kn